۶۰,۰۰۰٫۰۰تومان

الماس دسترسی به دوره های سطح های طلایی و نقره ای تخفیف ۴۰ درصدی از دوره های ویژه معلم آی تی پشتیبانی دائمی در تیم اسپیک

۲۵,۰۰۰٫۰۰تومان

نقره ای دسترسی به دوره ها سطح نقره ای تخفیف دوره های ویژه ۲۰درصد و پشتیبانی در تیم اسپیک