آموزش نصب ابزار fsocietyدرفیلم mr.rorbot(کالی لینوکس)

آموزش نصب ابزار fsociety که در فیلم اقای ربات از آن استفاده شد. این ابزار که متشکل از چندین ابزار های بهترین کالی میباشد میتواند هر سیستم عامل لینوکسی را به کالی خود تبدیل کنید .

دسته بندی های این ابزار Fscoiety:

 • Information Gathering
 • Password Attacks
 • Wireless Testing
 • Exploitation Tools
 • Sniffing & Spoofing
 • Web Hacking
 • Private Web Hacking
 • Post Exploitation
 • Contributors
 • Install & Update

 

 


ابزار های این اسکریپت:

Information Gathering:

 • Nmap
 • Setoolkit
 • Host To IP
 • WPScan
 • CMS Scanner
 • XSStrike
 • Dork – Google Dorks Passive Vulnerability Auditor
 • Scan A server’s Users
 • Crips

Password Attacks:

 • Cupp
 • Ncrack

Wireless Testing:

 • Reaver
 • Pixiewps
 • Bluetooth Honeypot

Exploitation Tools:

 • ATSCAN
 • sqlmap
 • Shellnoob
 • commix
 • FTP Auto Bypass
 • JBoss Autopwn

Sniffing & Spoofing:

 • Setoolkit
 • SSLtrip
 • pyPISHER
 • SMTP Mailer

Web Hacking:

 • Drupal Hacking
 • Inurlbr
 • WordPress & Joomla Scanner
 • Gravity Form Scanner
 • File Upload Checker
 • WordPress Exploit Scanner
 • WordPress Plugins Scanner
 • Shell and Directory Finder
 • Joomla! 1.5 – 3.4.5 remote code execution
 • Vbulletin 5.X remote code execution
 • BruteX – Automatically brute force all services running on a target
 • Arachni – Web Application Security Scanner Framework

Private Web Hacking:

 • Get all websites
 • Get joomla websites
 • Get wordpress websites
 • Control Panel Finder
 • Zip Files Finder
 • Upload File Finder
 • Get server users
 • SQli Scanner
 • Ports Scan (range of ports)
 • ports Scan (common ports)
 • Get server Info
 • Bypass Cloudflare

Post Exploitation:

 • Shell Checker
 • POET
 • Weeman

آموزش ویدیویی:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *