برنامه نویسی گرافیکی با پایتون و محیط گرافیکی پایتون (GUI)

محتوای دوره

مجموع:3 درس زمان: 6 ساعت
این دوره خصوصی است. لطفا در ابتدا وارد شوید و سپس در دوره ثبت نام کنید تا به محتویات آن دسترسی داشته باشید!